Členové odbytového družstva ZELTR AGRO a. s., Ing. Mlčoch Miroslav, Raška Petr, MAL CZ s. r. o. a ZELTR spol. s. r. o. navázali na dlouholetou zelinářskou tradici v oblasti Troubek.

Organizace: ZELTR
Kontakt: Ing. Miroslav Mlčoch
Ulice: Roketská 790/23
Město: Troubky
PSČ: 751 02


Telefon: 581 221 175
Mobil: 605 208 830

Logistika

Disponujeme 5 vlastními nákladními automobily tonáže 1,5 – 9 t s chlazením 365 dnů v roce, čímž je zaručen rozvoz (dovoz) dle potřeb zákazníků.

Technologie pěstování:

  • 98 % ploch je pod závlahou
  • Vlastníme traktory a stroje, tudíž nejsme závislí na službách
  • Disponujeme chladícími skladovacími kapacitami a fóliových hospodářstvím
  • Řídíme se systémem GLOBALG.A.P. a HACCP. Certifikát GLOBALG.A.P. každoročně obhajujeme a naše firma je externě certifikována, což je záruka kvality našich výrobků. Zeleninu a ovoce pěstujeme systémem IPZ (integrovaná produkce zeleniny a ovoce). Pro takovou produkci se používají pozemky s pravidelným rozborem na živiny a cizorodé látky. Závlahová voda je kontrolována. Mohou se používat jen vybrané pesticidy. Hnojiva se používají v omezené míře na základě rozborů půd a rostlin. Škůdci jsou monitorováni a insekticidy se používají cíleně. Tento systém je šetrný k životnímu prostředí. Je zde záruka dohledatelnosti výrobku (výpěstku) z obchodního pultu až na pozemek, kde byl vypěstován.

Naše firma od roku 1995 se postupně rozrostla z 35 ha obhospodařované půdy na dnešních 210 ha, z čehož 30% plochy vlastníme. Postupnými kroky patříme k největším pěstitelům na Moravě. Naše produkce je druhově, kvantitativně i kvalitativně stabilní. Uzavřené dohody a smlouvy jsou vždy plněny.

ZELTR, Roketská 790/23, Troubky, 751 02, telefon 605 208 830, 581 221 175